Wil jij leren hoe je met influencer marketing ook snel een grotere naamsbekendheid en meer sales kan realiseren?

Kom dan op 4 april a.s. naar ons seminar aan de Keizersgracht in Amsterdam waar advocate en influencer Kim Deelen samen met Silk by Nancy de beste tips en tricks op dit gebied met je delen.

Je ontvangt jouw persoonlijke ticket via de email nadat de betaling is voltooid. Ook krijg je tijdens de seminar een goed gevulde goodiebag cadeau!

Beperkt aantal plekken beschikbaar dus reserveer jouw plekje snel! VOL = VOL

 

Programma:

19:30 Binnenkomst met goodiebag 

19:45 Introductie door Nancy, eigenaar Silk by Nancy

20:00 Instagram hacks door Nina, marketing assistent Silk by Nancy

20:30 Best practices Influencer Marketing

21:00 Influencer Kim Deelen aan het woord

21:30 Afsluiting met vraag en antwoord en de mogelijkheid tot netwerkenSeminars en coaching voor retail winkel eigenaren

 

Heb jij een retail winkel en zie jij ook de berichten vanuit het nieuws dat het aantal online aankopen in alle markten alleen maar aan het toenemen is? Natuurlijk wil jij als retailer graag ook toenemende (online) sales cijfers zien, maar misschien weet jij niet goed waar je moet beginnen of hoe je meer uit je huidige online inspanningen zou kunnen halen?

Nancy heeft in haar 20+ jaar ondernemende carrière een aantal succesvolle bedrijven opgezet waaronder fashion label Silk by Nancy in 2016. In korte tijd heeft zij met Silk by Nancy fantastische resultaten neergezet zoals bijvoorbeeld een geweldige online brand beleving voor haar klanten, een strakke webshop, en een grote social media aanwezigheid; 50K + volgers op Instagram!

Vele ondernemers in de retail sector vragen ons hoe wij online zo succesvol zijn in zo een korte tijd. Vragen zoals: Wat doen wij precies? Hoe pakken wij het aan? Welke tips hebben wij voor jou? Daarom hebben wij besloten om zoveel mogelijk retailers aan deze antwoorden te helpen.

 

 

 

 

 

Met onze verschillende coaching modules en workshops helpen wij je om het online succes van jouw winkel te vergroten! Dat doen we door onze ervaringen met je te delen inclusief al onze beste tips en tricks. Maar ook helpen we je door ideeën samen met je uit te werken en te sparren over hoe jij je doelen kan gaan behalen!

 

Onze seminars:

Twee uur lang, erg uitgebreide content, een geweldige plek om te netwerken en leren! Elke eerste woensdagavond van de maand organiseren wij een Online Success Seminar waar jij kan leren hoe je (meer) online succes kan behalen. Op onze prachtige locatie aan de Keizersgracht in Amsterdam ontvangen wij je met een kop koffie of thee en wat lekkers, je kan netwerken met mede ambitieuze mensen, en na de seminar ga je met praktische tips en met nieuwe inspiratie weer weg.

Tickets kosten €55,- inclusief BTW. Koop je ticket hier. 

 

Voor wie?

 • Online retail ondernemers die graag nog meer online succes willen behalen, en/of geïnspireerd willen worden door onze recentelijke successen.
 • Fysieke retail ondernemers die graag de stap naar online willen maken maar nog niet goed weten waar of hoe te beginnen.
 • Studenten die tijdens of na hun studie graag meer willen weten over ondernemen en online factoren die daarbij komen kijken.
 • Leergierige werknemers die graag inspiratie opdoen binnen de sector e-commerce en retail.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Webshop opzetten
 • Online marketing succes factoren
 • Branding
 • Social media - Influencer marketing
 • Content creatie
 • Silk by Nancy ervaringen

Wanneer?

 • Woensdag 4 april 2018  | 19:30 tot 21:30 | Influencer marketing
 • Woensdag 2 mei 2018  | 19:30 tot 21:30 | TBD
 • Woensdag 6 juni  2018 |  19:30 tot 21:30 | TBD

Waar?

Keizersgracht 391a in Amsterdam

Reserveer je ticket snel want VOL = VOL

 

 

 

Onze coaching mogelijkheden:

 1. Online Succes Plan (1 sessie)

Dit korte coaching plan dat 1 op 1 met Nancy besproken wordt, bestaat uit het uitwerken van een van de online succes factoren. Bijvoorbeeld: Influencer marketing, social media, newsletters, content, branding, webshop opzetten etc. Doorgaans duurt deze sessie 2 tot maximaal 3 uur. Met de mogelijkheid tot een vervolg op dit plan om de voortgang te bespreken. €125 inclusief btw.

 1. Online Succes Persoonlijke Coach (3 maanden)

Nancy is jouw persoonlijke online succes coach. Tijdens deze coaching sessies van 5 uur per maand bespreken we welke doelen en ideeën jij hebt voor je business en hoe je deze doelen kan gaan behalen dmv praktische oplossingen, heldere inzichten en tips.€375 inclusief btw.

 1. Online Succes Strategie (6 maanden)

Gedurende een half jaar werken jij en Nancy elke maand samen 6 uur aan een online business strategy. Van A tot Z komen alle online marketing factoren aan bod, van social media tot analytics, betaalde campagnes tot conversie, branding en content creatie. Dit intensieve traject zal een grote bijdrage zijn aan jouw online succes dat helemaal is afgestemd op jouw wensen en doelstellingen. Nancy haar inspirerende ondernemers geest zal ook aanstekelijk werken op jouw resultaten! €695 inclusief btw.

Mail ons op hello@silkbynancy.com zodat we een gratis kennismakingsgesprek kunnen inplannen waarin we bespreken welke coaching het beste bij jou past.

 

 

Seminars and coaching for retail store owners

Do you have a retail store and do you also see the news that the number of online purchases in all markets are increasing tremendously? Of course, as a retailer, you also want to see increasing (online) sales figures, but perhaps you do not know where to start or how to get more out of your current online efforts?

In her 20+ years of entrepreneuring career Nancy has set up a number of successful companies including fashion label Silk by Nancy in 2016. In a short time she has achieved fantastic results with Silk by Nancy, such as a great online brand experience for her customers, an amazing webshop, and a large social media presence; 50K + followers on Instagram!

Many entrepreneurs in the retail sector ask us how we are so successful online in such a short time. Questions such as: What exactly do we do? How do we deal with it all? What tips do we have for you? That is why we have decided to help as many retailers as possible with the answers to these questions.

With our various coaching modules and seminars we help you to increase the online success of your store! We do this by sharing our experiences with you, including all our best tips and tricks. But we also help you by working out ideas together and discussing how you can achieve your goals!

  

Our seminars:

Two hours long, very comprehensive content, a great place to network and learn! Every first Wednesday evening of the month we organize an Online Success Seminar where you can learn how to achieve (more) online success. At our beautiful location on the Keizersgracht in Amsterdam we receive you with a cup of coffee or tea and some goodies, you can network with fellow ambitious people, and after the seminar you will leave with practical tips and with new inspiration.

 

Ticket price € 55, - including VAT. Order your ticket here. 

For whom?

 • Online retail entrepreneurs who want to achieve even more online success and / or want to be inspired by our recent successes.
 • Physical retail entrepreneurs who want to make the step to online but do not yet know where or how to start.
 • Students who want to know more about entrepreneurship and online success factors during or after their studies.
 • Ambitious employees who like to gain inspiration within the e-commerce and retail sector.

Which topics are covered?

 • Set up web shop
 • Online marketing success factors
 • Branding
 • Social media - Influencer marketing
 • Content creation
 • Silk by Nancy experiences

When?

 • Wednesday, April 4, 2018 19:30 to 21:30 | Influencer marketing
 • Wednesday May 2 2018 19:30 to 21:30 | TBD
 • Wednesday, June 6, 2018 19:30 to 21:30 | TBD 

Where?

Keizersgracht 391a in Amsterdam, The Netherlands

Reserve your seat quickly because there are only limited seats available. 

 

Our coaching options:

 1. Online Success Plan (1 session)

This short coaching plan that is discussed with Nancy 1 on 1 consists of working out one of the online success factors. For example: Influencer marketing, social media, newsletters, content, branding, setting up a webshop etc. Usually this session lasts 2 to a maximum of 3 hours. With the possibility of a follow-up to this plan to discuss the progress. €125 including VAT.

 1. Online Success Personal Coach (3 months)

Nancy is your personal online success coach. During these coaching sessions of 5 hours per month we discuss which goals and ideas you have for your business and how you can achieve these goals through practical solutions, clear insights and tips. €375 including VAT.

 1. Online Success Strategy (6 months)

For six months you and Nancy work together for 6 hours on an online business strategy. From A to Z all online marketing factors are discussed, from social media to analytics, paid campaigns to conversion, branding and content creation. This intensive process will be a major contribution to your online success that is fully geared to your wishes and objectives. Nancy's inspiring entrepreneurial spirit will also work infectiously on your results! €695 including VAT.

Mail us via hello@silkbynancy.com so that we can schedule a free introduction meeting in which we discuss which coaching suits you best.

 

 

ENJOY WORLDWIDE FREE SHIPPING WITH ORDERS ABOVE €250 SHOP NOW